Weerbaarheid

Veiligheid in het algemeen, machtsmisbruik en (seksuele) intimidatie in het bijzonder staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Op verschillende niveaus wordt gezocht naar mogelijkheden voor een preventieve aanpak.

Dit gebeurd onder andere door het aanbieden van weerbaarheidtrainingen aan kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. In veel gemeenten in Nederland worden op basisscholen deze trainingen gegeven.

Jarenlange ervaring heeft aangetoond dat sociale weerbaarheidtrainingen een gunstig effect hebben op het zelfvertrouwen van kinderen in veel verschillende situaties. Ook daar waar er sprake is van vormen van machtsmisbruik. De trainingen worden gegeven aan groep 7 of 8. In de leeftijd van 10-12 jaar zijn kinderen namelijk steeds meer toe aan het leren maken van eigen keuzes als voorbereiding op de zelfstandigheid. Voordat zij de stap naar de middelbare school gaan maken, is het belangrijk dat zij niet alleen leren eigen keuzes te maken, maar ook leren hun eigen grenzen te bepalen en hoe ze daarmee om kunnen gaan De maatschappij ziet er echter steeds ingewikkelder uit en dit zorgt ervoor dat ondersteuning bij dit leerproces als nuttig wordt ervaren.

Voordelen van een weerbaarheidstraining zijn:

  • Steviger in de schoenen staan;
  • Meer zelfbeheersing;
  • Verbeterde sfeer in de groep ;
  • Toenemende mate van zelfstandigheid;
  • Weerbaarder voor het voortgezet onderwijs;
  • Werkt preventief, signalerend en ondersteunend.