Praktische zaken

Praktische zaken die van belang zijn

  • De training moet plaats vinden in een goede accommodatie met voldoende ruimte voor de kinderen om zich te vrij te kunnen bewegen. Uit de praktijk blijkt dat het eigen speel- of gymnastieklokaal het meest geschikt is.
  • De ruimte voor de training is gedurende twee lesuren per klas beschikbaar (één lesuur voor de jongensgroep en één lesuur voor de meisjesgroep).
  • De leerkracht dient zelf bij de training aanwezig te zijn, zodat het geleerde geïntegreerd wordt in de eigen lessen en er continuiteit plaats vind.
  • Aangezien de jongens en meisjes apart worden getraind, is het belangrijk dat bij de planning rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van een vervanger die de helft van de klas opvangt die op dat moment niet wordt getraind.

De training vindt gedurende 7 weken plaats op school. Leerkrachten wordt gevraagd om tussen de trainingsmomenten door met de groep(en) ook aandacht te besteden aan de behandelde thema’s. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de tips die de trainer de docent geeft en eventueel extra leen lesmateriaal dat ter beschikking gesteld kan worden.